Start

Om oss

Inspiration

Kontakt

Hitta oss

Trädgården

Växter

Krukor

Möbler

Boende

Café & Evenemang

EN DEL AV MEDELHAVET

Välkommen till Villa Famiglia

 

Vår latinofiliska läggning kom att leda oss till valet av detta italieninspirerade hus. Renovering av såväl hus som trädgård fick också en tydlig italiensk prägel.

En följd av av detta är anläggandet av ett medelhavsrum i trädgården. För att hitta kvalitativt bra medelhavsväxter till rimliga priser fick vi söka oss söderut i våra upphandlings- ambitioner.

När vi ändå fick ge oss iväg så tog vi med oss hem mer växter än vi själva behövde och erbjöd dem till vänner och bekanta. Detta kom att utvecklat sig till en mer utåtriktad och publikt kommersiell verksamhet för försäljning av medelhavsväxter och lade grunden till det som idag är Villa Famiglia.

Idag ryms inom Villa Famiglia också försäljning av krukor, möbler mm som hör trädgården till. I anslutning till trädgårdsrummen har uppförts ett Orangeri. I detta finns ett Café och en Bistro med fullständiga rättigheter. Till detta erbjuds möjlighet till Boende i ett uthyrningshus.

Villa Famiglia betecknar själva verksamheten och namnidén har för övrigt kläckts av familjens yngsta medlem, den då 12-åriga dottern i huset, My. Gården heter egentligen Östergård och var tidigare en av Vassmolösas större gårdar. Idag finns här tre boningshus med magasin och ekonomibyggnader, ett Orangeri, två stall och så givetvis trädgården med dess olika rum.

Famiglia är vi som står för verksamheten, det vill säga Annelie , Per-Olof, dottern My samt i viss mån hunden Lucy och hästen Bolsjoj.

En faktor bakom idén till Villa Famiglia var att kunna bidraga till en levande landsbygd.

Villa Famiglia utvecklades också till att bli en betydande verksamhet inom besöksnäringen på orten. Inte minst med tillkomsten av restaurangen

 Ett visst stöd till skapandet av detta har erhållits från lanntbruksprogrammet som är EU-finansierat

Utsikt från Medelhavsträdgården till Parken på Villa Famiglia
Bostadshuset på Villa Famiglia