Start

Om oss

Inspiration

Kontakt

Hitta oss

Trädgården

Växter

Krukor

Möbler

Boende

Café & Evenemang

EN DEL AV MEDELHAVET

Välkommen till Villa Famiglia

 

Vår latinofiliska läggning kom att leda oss till valet av detta italieninspirerade hus. Renovering av såväl hus som trädgård fick också en tydlig italiensk prägel.

En följd av av detta är anläggandet av ett medelhavsrum i trädgården. För att hitta kvalitativt bra medelhavsväxter till rimliga priser fick vi söka oss söderut i våra upphandlings- ambitioner.

När vi ändå fick ge oss iväg så tog vi med oss hem mer växter än vi själva behövde och erbjöd dem till vänner och bekanta. Detta kom att utvecklat sig till en mer utåtriktad och publikt kommersiell verksamhet för försäljning av medelhavsväxter och lade grunden till det som idag är Villa Famiglia.

Villa Famiglia har nu förutom växter också försäljning av krukor, möbler och annat som hör trädgården till. Men här finns nu också i Orangeriet en uppskattad Restaurang med fullständiga rättigheter. Det finns även möjlighet till boende.

Villa Famiglia betecknar själva verksamheten och namnidén har för övrigt kläckts av familjens yngsta medlem, den då 12-åriga dottern i huset, My. Gården heter egentligen Östergård och var tidigare en av Vassmolösas större gårdar. Idag finns här tre boningshus med magasin och ekonomibyggnader, ett Orangeri, två stall och så givetvis trädgården med dess olika rum.

Till stöd för utvecklingen till ett besöksmål

har vi fått bidrag från EU via Lantbruksverket och EU´s regionala utvecklingsfond via

Region Kalmar Län.

Det  sistnämnda i form av en s.k. konsultcheck för företagsutveckling och affärsplan för att nå målet.

Utsikt från Medelhavsträdgården till Parken på Villa Famiglia
Bostadshuset på Villa Famiglia